Ukraina

Som alla vet pågår det ett krig i Ukraina och människor flyr för sina liv. De flesta kommer till bland annat Polen och andra grannstater. Men flera av dem kommer även till Sverige och det är vår skyldighet att hjälpa dessa människor på olika sätt.