Julkortskommittén


Kommitténs uppgift är att organisera och genomföra framtagande och försäljning av julkort vilket är en stor intäkt i klubbens hjälpverksamhet. Varje jul säljer klubben julkorten till företag och privatpersoner. Julkortet består dels av ett ordinärt julkort och dels av en lotteridel.

Behållningen från julkortsförsäljningen går oavkortat till Lions hjälpverksamhet.

Ansvarig:

Klas Sunesson

E-post: klaseric.sunesson@gmail.com

Tel: 0709-959 147


Vinstlista Lions Julkortslotteri 2022

Vinst uthämtas senast 30 april 2023. Kontakt :Klas Sunesson 0709-95 91 47

Vinst Lottnummer

1. Konstverk Olja av Å Vikström 862

2. Litografi av Nils -Erik Johansson "Tomte i Holken" 1891

3. Litografi av Nils-Erik Johansson "Tomte och koltrast" 2166

4. Presentkort Blomlöfs Rökeri 4987

5. Presentkort Blomlöfs Rökeri 2140

6. Presentkort Middag på Restaurang Time Out 3091

7. Presentkort Middag på Restaurang Time Out 1807

8. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 3121

9. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 2967

10. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 2671

11. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 3650

12. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 1044

13. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 3305

14. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 864

15. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 2156

16. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 4906

17. Presentkort Maxi Stormarknad Karlskrona 979Dragning av lotteriet ägde rum måndagen den 2 januari 2023, på Karlskrona idrotts- och

'fritidscenter, Rosenholm.


Lotterikontrollant från Karlskrona kommun var Helena Mattsson och närvarande från Lions


Hans Magnér. Från Karlskrona Kommun deltog även Christoffer Olsson.


Vinsterna anslås i närtid via hemsida och lokaltidning.

Vinstplan, se bilaga nedan.


Karlskrona 2023-01-02

Helena Mattsson

Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlskrona kommun


Vinstplan Vinst uthämtas senast 30 april 2023

Kontakta Klas Sunesson tel:0709-95 91 47