Malin Nordin Oktober 2021

Kjell Petersson November 2021

Örjan Ahlberg December 2021

Jan Svensson Januari 2022