Miljögruppen – ett samarbete mellan Lions Club Karlskrona och Lions Club Jarramas

Lions Club Karlskrona:
Kerstin Olofsson – miljöansvarig Lions Karlskrona
Kickan Isaksson
Bengt Åkesson
Lotta Nyström

Lions Club Jarramas
Ragnhild Bok - miljöansvarig Lions Jarramas
Britt-Marie Österling
Jan Hammarfors
Christer Persson

Aktiviteter 2022:

  • I samarbete med ARK 56 projektsamordnare Susanna Mattsson anordnades en halvdag för elever 1-3 Montissori på Gullberna. Syftet var att öka barns miljömedvetenhet. Medverkade gjorde även Skogsstyrelsen. Hjälpa solitära bin genom att placera ut murkna trädstammar på olika platser i kommunen

  • Genomföra samma som ovanstående med Tullskolan våren 2023

  • Sätta ut insektshotell

  • Miljöpris

  • Sprida information om vårt miljöarbete på klubbarnas olika aktiviteter.

  • Sortera sopor på klubbarnas olika aktiviteter