Miljögruppen – ett samarbete mellan Lions Club Karlskrona och Lions Club Jarramas

Lions Club Karlskrona:
Kerstin Olofsson – miljöansvarig Lions Karlskrona
Kickan Isaksson
Bengt Åkesson
Lotta Nyström

Lions Club Jarramas
Ragnhild Bok - miljöansvarig Lions Jarramas
Britt-Marie Österling
Jan Hammarfors
Christer Persson

Föreslagna aktiviteter 2022:

  • I samarbete med ARK 56 projektsamordnare Susanna Mattsson anordna en halvdag förelever 1-3 Montissori på Gullberna. Syftet är att öka barns miljömedvetenhet. Kontakt finnsmed lärare. Förslag på tidpunkt är v 20 alt v 22. Ev medverkan av Skogsstyrelsen och en matlagare ute i det fria (Niklas Kämpegård). Hjälpa solitära bin genom att placera ut murkna trädstammar på olika platser i kommunen

  • Tillverka fågelholkar – undersöka om vi kan få spillvirke från trävaruföretagen.

  • Sätta ut insektshotell

  • Foto/tipspromenad med miljö- och naturfrågor dels i centrala Karlskrona och dels i Lyckeby.Fotografera träd (när loven slagit ut). Fotograferingen ombesörjes av Jan och Christer. Denna aktivitet föreslås pågå en månad.

  • Miljöpris

  • Sprida information om vårt miljöarbete på klubbarnas olika aktiviteter.

  • Under hösten fortsätta arbetet med skolan (se första punkten) och då vända oss till en kommunal skola

  • Städa stränder i september – i samarbete med skolklasser

  • Sortera sopor på klubbarnas olika aktiviteter

Tidplan för miljögruppens arbete sammanställs av Ragnhild och Kerstin Miljögruppens arbete presenteras på zonmötet i Tingsryd i februari. Möjlig zonaktivitet?