Regler för uthyrning av Lions Club Karlskronas klubbhus i Lyckeby

  • Lokalerna med inredning och utrustning disponeras mot en avgift av 1200 kr för heldag. Del av dag 600 kr.

  • Lokalen är tillgänglig för den hyrande från kl. 10.00 bokad dag och skall lämnas i återställt skick senast påföljande dag kl. 10.00

  • · Hyresgästen disponerar bef. köksutrustning, servis mm som skall diskas och återplaceras på ursprunglig plats.

  • Instruktioner för diskmaskinen finns i köket. Tänk på att sätta igång maskinen ca 1 timme innan användandet för att värma vattnet.

  • Absolut förbjudet att använda tejp eller annan fästanordning på väggar/dörrar.

  • Bord och stolar skall återplaceras.

  • Efter utnyttjande skall golven fukttorkas försiktigt (nyslipat golv 2022). Vid egen ”möblering” var vänlig lyft möblerna – inte dra dem på golvet! Avfall borttransporteras.

Ev frågor kring klubbhuset kan göras hos Kerstin Olofsson tfn: 0709-46 20 24 eller e-mail: gk.olofsson@gmail.com.

Hyran inbetalas till Lions Club Karlskrona bg 709-8809