Välkommen till Lions Club Karlskrona

Hjälp Lions hjälpa

Vinstlista Lions Julkortslotteri 2022, klicka här

Kröning av 2022 års Lucia i Fredrikskyrkan

tillsammans med Sandgrenska Manskören

Årets stependiat Mats Hansson Lyckå FF