Välkommen till Lions Club Karlskrona

Hjälp Lions hjälpa

Nyinvigning av Lions klubbhus den 19 augusti 2022

Efter en långdragen renovering som tog sin början 2019 med att vi la om taket. Under 2020 och 2021 drabbades vi som alla vet av pandemin som lamslog det mesta i samhället, så också Lions verksamhet. Dock var det några av medlemmarna som tog tillfället i akt och passade på att måla om stora delar av huset invändigt. På våren 2022 var det så dags att ta itu med köket som minst sagt var undermåligt. Med ny köksinredning, nya spisar och ett nytt golv så har klubben fått ett fräscht och ändamålsenligt kök. Nu återstod den utvändiga målningen och en del invändigt arbete som slipning av golvet i stora salen, som blev klart under sommaren. Den 19 augusti var det så dags för återinvigning av vårt klubbhus. Ett stort tack till alla som lagt ner hela sin själ i att skapa ett i alla avseende funktionellt hus för vår klubb.