Regler för uthyrning av Lions Club Karlskronas klubbhus i Lyckeby:

Vardagar: Del av dag (max 4 tim) 750 kr. Heldag: 1500 kr 

Helger: 1500 kr

Avgiften inbetalas på klubbens bankgiro 709-8809 senast en vecka innan arrangemanget. En tillfällig kod lämnas ut efter inbetalning skett.

Ev avbokning ska ske minst en vecka innan bokningen.

Ev skador på lokalen ersätts av den som hyr lokalen.

LIONS CLUB KARLSKRONA