Lions Club Karlskrona är en del av Lions Sverige som är en politiskt och religiöst obunden organisation. 

Lions stipendier

Lions Club Karlskrona utdelar stipendier inom områdena kultur, social verksamhet och miljövård.

Om du är bosatt i Karlskrona kommun eller studerar inom Karlskrona kommun har du möjlighet att ansöka om ett stipendium inom ett av dessa tre områden. Lokal förening eller organisation med verksamhet inom Karlskrona kommun kan också ansöka om ett stipendium. Annan än sökanden själv kan också föreslå kandidat till ett stipendium.

Syftet med stipendiet är att bidra till ett pågående arbete eller som en uppmuntran till fortsatta studier eller utveckling av ett arbete inom de tre nämnda områdena. Arbetet får inte vara knutet till någon politisk eller religiös verksamhet.

Ansökan om ett stipendium skall innehålla en detaljerad beskrivning av arbetet, vad som uppnåtts och hur det skall bedrivas vidare. Dokumenterade resultat från arbetet eller intyg från utomstående om vad som utförts bör bifogas ansökan. Namn och kontaktuppgifter skall framgå av ansökan.

Skriftlig ansökan skall ställas till Lions Club Karlskrona:  karlskrona@lions101s.se 


Frågor om stipendierna eller annan information före och under ansökningstiden kan inte besvaras av Lions Club eller person knuten till klubben.

Lions Club Karlskrona kommer efter att granskning och utvärdering av ansökningar gjorts informera de sökande om de beviljats ett stipendium eller inte.