Önskedagen

Önskedagen ska skapa glädjefyllda upplevelser och ge extra kraft och glädje i vardagen. För ytterligare information kontakta vår aktivitetsansvariga Ann-Christine Holgersson mobil 073 312 20 41

Projekt Lucia

Lions Club Karlskrona har i samarbete med Blekinge läns tidning genomfört Karlskrona Lucia sedan 1965. Denna fina tradition har varit till stor glädje för många Karlskronabor!

Varje höst har vi annonserat efter intresserade ungdomar för detta uppdrag. Vi har tyvärr märkt att antalet sökande minskat för varje år. Karlskrona Lucia 2021 kunde vi genomföra tack vare ”gamla” luciatjejer och deras kompisar.

Efter 2021 års luciaarrangemang var vi fast beslutna att avsluta detta projekt med Karlskrona Lucia. Vi har nu fått många önskningar om att försöka fortsätta med denna fina tradition. Vi har nu beslutat att om vi får flickor att anmäla sig så vi får ihop 7 st sångglada tjejer så kör vi! Det blir dock i något mindre skala eftersom det kan vara svårt att vara ledig från skolan. Det blir heller ingen luciakabaré.

Lions Julkort

Projektet organiserar och genomför framtagande och försäljning av julkort vilket är en stor intäkt i klubbens hjälpverksamhet. Varje jul säljer klubben julkorten till företag och privatpersoner. Julkortet består dels av ett ordinärt julkort och dels av en lotteridel.


Projekt Lyckå FF

Lions Club Karlskrona har beslutat att samarbeta med Lyckå FF! Ett projekt som bla har till uppgift att stötta ungdomar som har det lite tufft i deras idrottsutövning samt hjälpa till i klubbens integrationsarbete. Internationella utbyten med Karlskronas vänorter, familjedagar samt under sommaren en miniturnering för barn och ungdomar från 6 till 13 år. Projektet startar 2023 och pågår under tre år.Projekt Kvinnojouren

Lions Club Karlskrona hjälper Kvinnojouren med att ge lite upplevelser för de utsatta familjerna – framför allt barnen. Här lämnar vår aktivitetsansvariga Ann-Christine Holgersson över en check.