Önskedagen

Önskedagen ska skapa glädjefyllda upplevelser och ge extra kraft och glädje i vardagen. För ytterligare information kontakta vår aktivitetsansvariga Ann-Christine Holgersson mobil 073 312 20 41Projekt Lucia

Lions Club Karlskrona har i samarbete med Blekinge läns tidning genomfört Karlskrona Lucia sedan 1965. Denna fina tradition har varit till stor glädje för många Karlskronabor!

Varje höst har vi annonserat efter intresserade ungdomar för detta uppdrag. Vi har tyvärr märkt att antalet sökande minskat för varje år. Karlskrona Lucia 2021 kunde vi genomföra tack vare ”gamla” luciatjejer och deras kompisar.

Efter 2021 års luciaarrangemang var vi fast beslutna att avsluta detta projekt med Karlskrona Lucia. Vi har nu fått många önskningar om att försöka fortsätta med denna fina tradition. Vi har nu beslutat att om vi får flickor att anmäla sig så vi får ihop 7 st sångglada tjejer så kör vi! Det blir dock i något mindre skala eftersom det kan vara svårt att vara ledig från skolan. Det blir heller ingen luciakabaré.

Lions Julkort

Projektet organiserar och genomför framtagande och försäljning av julkort vilket är en stor intäkt i klubbens hjälpverksamhet. Varje jul säljer klubben julkorten till företag och privatpersoner. Julkortet består dels av ett ordinärt julkort och dels av en lotteridel.