Projekt

Önskedagen

Önskedagen ska skapa glädjefyllda upplevelser och ge extra kraft och glädje i vardagen. För ytterligare information kontakta vår aktivitetsansvariga Ann-Christine Holgersson mobil 073 312 20 41

 Lucia

Lions Club Karlskrona har genomfört Karlskrona Lucia sedan 1965. Denna fina tradition har varit till stor glädje för många Karlskronabor!

Varje höst har vi annonserat efter intresserade ungdomar för detta uppdrag. Vi har tyvärr märkt att antalet sökande minskat för varje år. 

Vi hoppas att vi kan bibehålla denna tradition. Allt beror på om vi får ungdomar som ställer upp.

Lions Julkort

Projektet  är under omarbetning.


Projekt Lyckå FF

Lions Club Karlskrona har beslutat att samarbeta med Lyckå FF! Ett projekt som bla har till uppgift att stötta ungdomar som har det lite tufft i deras idrottsutövning samt hjälpa till i klubbens integrationsarbete. Internationella utbyten med Karlskronas vänorter,  familjedagar samt under sommaren en miniturnering för barn och ungdomar från 6 till 13 år. Projektet startar 2023 och pågår under tre år.Projekt Kvinnojouren

Lions Club Karlskrona hjälper Kvinnojouren med att ge lite upplevelser för de utsatta familjerna – framför allt barnen. Här lämnar vår aktivitetsansvariga Ann-Christine Holgersson över en check.