Christer Larsson

Christer är född och uppvuxen i Karlskrona tillsammans med två systrar. Familjen levde under knappa förhållande i en liten stuga hos mormor och morfar på Långö. På andra sidan gatan låg Långöskolan, där han tillbringade sina tidiga skolår hos Fröken Lindskog.

Hans fortsatta utbildning ledde honom så småningom till en ingenjörsexamen. På 60-talet var efterfrågan på byggnadsingenjörer stor, så Christer fick en god start på arbetslivet. Under skoltiden träffade han också sin blivande fru Inger och 1964 flyttade Christer och Inger till Kristianstad. Året därpå gifte dom sej och  familjen utökades med två flickor. I Kristianstad blev familjen kvar i 11 år och två egenbyggda villor och två arbeten hos olika arkitekturfirmor senare, flyttade familjen österut och till Nättraby 1975. Christer fick arbete på Landstinget Blekinge som ritare. Ett arbete med goda karriärsmöjligheter och efter en del olika befattningar, blev han fastighetschef 1985.

1997 tog livet en tragisk vändning, när fru Inger gick bort efter en tids sjukdom. Med stort stöd och hälp av familj och vänner, tog Christers liv en ny vändning och inte minst mötet med Ann bidrog till detta. Arbetskamraterna Rune Tjäder, Lars Magnusson, Lars-Håkan Winkler var även dom till stort stöd under denna tiden. Det var också dessa tre som övertalade en, till en början skeptisk Christer, till att bli medlem i Lions. Detta blev han 1999 och enligt egen utsaga, därför att han förstod att det var en fin gemenskap och trivsel i klubben, inte så mycket för klubbens hjälpverksamhet.

De drygt 20 år som Christer varit verksam inom Lions Club Karlskrona, har betytt mycket för honom, långt mer än vad han kunnat ana. Han nämner vänskapen med Rune Tjäder och Lars-Håkan Winkler (Putte) som särskilt värdefull. Christer har också betytt mycket för klubben och bidragit med kunskap och klokhet, som ansvarig både för klubbhuset och för Luciaverksamheten under många år. Christer var President under åren 2010/2011.

Christers slutord blir.

Jag hoppas att fler inser hur trevligt och givande det är att vara en del av Lions, att kunna hjälpa dom som har det lite svårare i livet. Här i vårt närområde, men också nationellt och internationellt.

Vid pennan// Kickan Isaksson