Månadens Medlem


Kjell Petersson

För en tid sedan så träffade jag ( Klas ) vår Lionsvän Kjell Petersson på en utav stadens caféer. Vi småpratade om ditt och datt och jag frågade honom om han kunde tänka sig att delge delar av sitt liv för övriga medlemmar i vår Lionsklubb.

Självklart blev svaret och han förtäljde mig följande.

Han föddes i Karlskrona den 8 augusti 1948. Hans föräldrar var pappa Arnold och mamma Signe . Han hade också en 4 år äldre bror, Ove . .

De bodde i en 1:a i den s.k. ”Spikapellagården” på Hantverkargatan 35. Pappan drev en grossistfirma med inriktning på frukt och grönt, där också han mamma arbetade.

Under uppväxtåren bodde familjen på några olika adresser inne i stan, b.la. Västra Köpmansgatan innan de flyttade ut till Strandvägen på Saltö. De bodde hela tiden runt Borgmästarefjädern.

Skolgången var på olika skolor. Amiralitetsskolan och Rosenfeldtsskolan var några av dem.

1965 tog han realexamen vid läroverket med bra betyg och stort A i såväl ordning som uppförande. Året dessförinnan hade han träffat en ”tjej” som han skjutsade på sin moped. Denna ”tjej” var Ingrid som sedermera blev hans maka och är så alltjämt.

Efter realexamen blev det gymnasiets reallinje i tre år och studentexamen 1968.

Under skolåldern och alltjämt har han haft ett stort idrottsintresse. Han deltog själv vid skol SM på Stockholms stadion där han sprang 100 meter. Han utövade även flera andra grenar.

Att studera vidare var en självklarhet och det bar i väg till huvudstaden där universitetsstudier startade med inriktning på juridiken. Han hyrde ett rum hos en dam ute på ”Gärdet”. Självklart var också Ingrid med till storstaden, men stannade i Solna, där hon läste vidare till lärare.

P.g.a studier fick han uppskov med sin militärtjänstgöring men hösten 1970 blev det inryckning till Kungliga Flottan. Han utbildade sig till sjukvårdare och delar av denna utbildning bedrevs på KA 4 i Göteborg och även på dåvarande Gullberna sjukhus. Där blev emellertid tiden kort. Endast 2 dagar innan han

blev sjökommenderad till minsveparen ”Utö” som hade sin basstation i Göteborg.

Med denna båt blev det en långresa. Den gick till Holland och det är en resa som han aldrig glömmer. 34 m/sek. i vindbyarna. Han kommenterar detta med. ”Fy faaan va det blåste”.

Efter ”muck” fick han ett sommarvikariejobb som notarie vid Tingsrätten i Karlskrona. Därefter blev han erbjuden jobb som chef för Fastighetsägarnas intresseorganisation i Blekinge och arbetade där till 1979. När han tog detta jobb hade han 3 ämnen kvar till juristexamen. Vilka avklarades och han erhöll då sin jur.kand.

Han hade nu gift sig med Ingrid och de hade fått två döttrar, Therese och Sophie.

1979 fick han en tjänst som stadsjurist vid Karlskrona kommun och här var han fram till 1993.

Andra arbetsuppgifter som han haft under åren är bl.a. åt SIDA där arbetsuppgifterna som projektledare varit olika kunskapsöverföringsprojekt. Här blev det en del utlandsuppdrag i såväl Litauen, Kaliningrad, Polen och Brüssel.

Sitt stora konstintresse har han haft med sig i hela sitt liv. Framförallt har det varit tavlor, keramik och konstglas. Under en period i början av 90 talet drev han tillsammans med Michael Blomqvist ett konstgalleri.

Sin Lionsbana startade han 1992 och det var Tor Widfeldt som var fadder för honom. Under två olika perioder har han suttit som president i Lions.

Numera tillbringar han en stor del av sin fritid i familjens sommarbostad ute vid Färskesjön inte långt från Jämjö, som en gång köptes av föräldrarna och där de hade stora jordgubbsodlingar.

Hans största uppdrag i Lions under de senare åren har varit att tillsammans med några andra medlemmar ombesörja att julkortsförsäljningen genomförs, vilket har inbringat stora inkomster som sedermera gått till välgörande insatser.

Under de senaste åren har hans ögonsjukdom, trots allt inte påverkat hans insatser för Lions i någon större omfattning.

Som avslutning på vårt samtal, så beskriver han sig som en stor humanist och värnar om att alla skall ha det bra.