2022, November månads medlem

Lotta Nyström

Eva-Lotta Nyström föddes 1958 och växte upp i område kallat Murintaget i Nättraby. Pappa arbetade på Sydkraft och mamma på Sjukhuset. Hon gick i skolan i Nättraby år 1-6 och därefter de sista åren fram till 9:an på Sunnadalsskolan dit Nättrabybarnen bussades. Efter avslutad skolgång arbetade Lotta en tid som barnflicka och började därefter på Lanthushållsskolan i Bräkne-Hoby. I Ronneby, dit hon flyttade, arbetade hon en tid som praktikant på Fritidsgården Ronneby. 18 år gammal flyttade Lotta till Stockholm och arbetade ett år som barnflicka hos en familj i Djursholm. Efter tiden i Stockholm flyttade Lotta åter till Ronneby och arbetade i Fritidsgården och en tid i en närbutik där hon träffade sin blivande man Anders. 1979 flyttade de till Karlskrona som nyförlovade. Här arbetade hon dels som dagmamma, dels i hemtjänsten en tid. 1980 föddes deras första barn, en son.
1982 gifte de sig och byggde hus i Nättraby i samma veva som deras andra barn en dotter föddes. 1987 föddes deras tredje barn, en son.
1990 såldes huset och de flyttade till Lyckeby. Här arbetade hon i hemtjänsten och var nu kommunanställd fullt ut.
Runt millennieskiftet gick hon på komvux och läste in högstadiet och gymnasiet
2005 gick flyttlasset in till Karlskrona.
De sista åren i arbetslivet arbetade Lotta i köket på Tullskolan och gick i pension 2021. Två år tidigare hade de flyttat till en lägenhet på Sunnavägen 15, en flytt som åtminstone hennes man Anders hoppas blir den sista.
Barnen är utflyttade, två barn utanför kommunen. De bor i Malmö respektive Kumla. Barnbarn finns på båda ställena, 3 i Malmö och 2 i Kumla.
Anders o Lotta har även en stuga på Dragsö där de tillbringar mycket tid på sommaren.
Efter pensionen kände Lotta att hon behövde något att göra och blev därför ganska snart senior i skolan. Hon sjunger dessutom i kör.
Skälet till att Lotta gick med i Lions var att hon såg att klubben arbetade med välgörenhet och att det här fanns chans att bidraga med hjälp till behövande. Att hon bodde i samma hus som sekreteraren i Lions hjälpte också till och påverkade i någon mån hennes val. Maken Anders har nu också gått med.
Då hon är en ”doer” har hon en förhoppning att arbetet framåt ska ge mer praktiskt hjälparbete där man kan känna att man faktiskt bidrar, gläder behövande samt ger en självtillfredsställelse.